Centrum Rehabilitacji Dzieci PROGRESS

Centrum
Rehabilitacji Dzieci
PROGRESS

17 lipca, 2023

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka(WWR)

Od 1 września 2023 r będziemy realizować założenia statutowe Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 

Jednym z naszych zadań jest  realizacja bezpłatnych zajęć w ramach  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aby dziecko mogło uczestniczyć w takich zajęciach

konieczne jest posiadanie opinii o WWRD wydanej przez   Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

Co należy zrobić aby taką opinię otrzymać:

KROK 1

Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty.Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające zaburzenie/opóźnienie/niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii o WWRD. Konieczne jest , aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz

WAŻNE! – stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy dziecka
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją
  • niepełnosprawność intelektualną
  • niepełnosprawność sprzężoną
  • Autyzm, Zespół Aspergera
  • zaburzenia mowy, słuchu , wzroku

KROK 2

Idź do Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej . Zgłoś dziecko na diagnozę, wypełnij wniosek o wydanie opinii, dołącz do wniosku dokumenty ( zaświadczenie lekarskie, wcześniejsze  opinie  jeżeli takie są , dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka). Poradnia powinna wydać opinię w ciągu 30 dni.

KROK 3

Przyjdź do Centrum Rehabilitacji Dzieci PROGRESS wypełnij wniosek o przyjęcie dziecka na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

KROK 4

GOTOWE 

Otrzymujesz informację o ilości i rodzaju przyznanej terapii. Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej PROGRESS

ZAPRASZAMY

 

 

 
 

Inne wpisy, które mogą Cię zainteresować

Psychologia dzieci
TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Czytaj więcej
Fizjoterapia dzieci
EEG-Biofeedback (Neurofeedback)
Czytaj więcej
Logo-Instruktora masażu Shantala
Masaż Shantala Warsztaty/kurs dla Rodziców
Czytaj więcej