Centrum Rehabilitacji Dzieci PROGRESS

Centrum
Rehabilitacji Dzieci
PROGRESS

Strona główna -> Logopedia

Logopedia dla dzieci

Logopedia

Logopedia dziecięca - Naucz swoje dziecko, jak skutecznie wyrażać swoje myśli

Szczególny wpływ na całokształt rozwoju dziecka, a zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej oraz w dalszym życiu odgrywa mowa.

Stanowi ona atut w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym wyrażaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb. Stanowi główne źródło zdobywania informacji. Dzieci, które źle mówią – źle odtwarzają wyrazy w piśmie, mają problemy z komunikacją językową.

Drodzy rodzice jeżeli jesteście zaniepokojeni rozwojem swoich dzieci, wasze dziecko mówi niewyraźnie lub zaczyna przygodę ze szkołą, a nadal nie czyta – zapraszamy na konsultację do naszej poradni. Nasz specjalista przeprowadzi wnikliwą diagnozę oraz dobierze prawidłową terapię.

Fizjoterapia dzieci
Logopedia dla dzieci
Fizjoterapia dzieci
Logopedia dla dzieci
Logopedia dla dzieci

" Chodzi mi o To, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa"

J. Słowacki

Centrum Rehabilitacji Dzieci PROGRESS

Terapia logopedyczna jest uwarunkowana pełną diagnozą obejmującą sprawdzenie systemu językowego w tym systemu fonetyczno-fonologiczego czyli wymowy. Ponadto w zakresie naszych usług oferujemy:

01

wczesna interwencję Logopedyczną.

02

terapię Logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera.

03

dzieci zagrożonych dysleksja i dyslektycznych.

04

dzieci z opóźnionym i nie skończonym rozwojem mowy.

05

dzieci z afazją, alalią.

06

dzieci jąkające się .

07

dzieci z SLI.

08

dzieci z zespołem Downa.

09

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

10

dzieci z porażeniem mózgowym.

Ponadto prowadzimy terapię wad wymowy:

01

SEPLENIENIE - nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, cz, dż, ż.

02

RERANIE- brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.

03

KAPPACYZM - zastępowanie głosek k i g głoskami t i d.

Logopedia dla dzieci

Ponadto realizujemy naukę czytania metoda symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej oraz metodą sylabową. ​

Centrum Rehabilitacji Dzieci PROGRESS

Nie pozwól, aby trudności z mową utrudniały życie Twojemu dziecku. Skontaktuj się z nami i zacznijcie pracę nad poprawą mowy już dziś!